Vrácení řidičského oprávnění:

Pokud Vám byl udělen zákaz řízení na dobu delší než jeden rok, pokud jste dosáhli 12 bodů, nebo pokud jste pozbyli zdravotní způsobilost na dobu delší než tři roky, je potřeba podrobit se přezkoušení z odborní způsobiosti. Toto přezkoušení se provádí zkouškou v následujícím rozsahu:

testy z pravidel silničního provozu a zdravovědy

- ústní zkouška z ovládání a údržby vozidla

- zkouška z praktické jízdy

Před zkouškou je potřeba dodat tyto dokumenty:

po uplynutí lhůty zákazu řízení

  • žádost o řidičské oprávnění
  • posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený praktickým lékařem
  • rozsudek nebo rozhodnutí o uložení popř. prominutí trestu
  • výpis z evidenční karty řidiče

po uplynutí doby jednoho roku od získání 12 bodů

  • žádost o řidičské oprávnění
  • posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený praktickým lékařem
  • výpis z evidenční karty řidiče
  • potvrzení o absolvování dopravně psychologického vyšetření

po opětovném nabytí zdravotní způsobilosti

  • žádost o řidičské oprávnění
  • posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený praktickým lékařemPro bližší informace a naplánování temínu nás kontaktujte: 

Ing.Bc. Tomáš Miklovič
tel.: 608759742
tomas.miklovic@seznam.cz
tommiksro@gmail.com

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider

Chcete se naučit řídit? Kvalitně a za rozumnou cenu?

Pokud jste odpověděli na obě otázky ano, jste na správném místě!

Chci vědět více

Naši lektoři jsou ti nejlepší v oboru

Naše autoškola vás připraví na veškeré situace, které vás mohou potkat na silnici a zaručí vám tím bezpečnou jízdu nejen pro vás, ale také okolním řidičům.

Social

.

.

.

.

.

logo